دفترتهران: خیابان دکتر فاطمی. روبروی هتل لاله، ساختمان ۲۵۳ طبقه پنجم واحد ۱۲

                تلفن:  ۸۸۹۷۷۴۳۵، ۸۸۹۷۷۴۳۶ ، ۸۸۹۷۷۴۳۷                  تلفن همراه:   ۰۹۱۲۶۳۴۹۹۰۵   

                 

                     دفتر اهواز:فلکه ساعت- نبش پودات ومنصفی(سمت راه آهن)- ساختمان صدرا – طیقه اول واحد ۱

                تلفن : ۳۳۳۳۵۱۰۱                                                              تلفن همراه:    ۰۹۱۲۶۳۴۹۹۰۵

               

دوره ETABS2015 & SAFE14  ویژه تهران:

abc

دوره ETABS2015 & SAFE14  ویژه اهواز:

qa

 

دوره های آمادگی آزمون کارشناسی رسمی دادگستری ویژه اهواز:

cc

 

دوره های آمادگی آزمون نظام مهندسی ویژه اهواز:

mm

AA

bb

جهت تشکیل کلاس در شهرستانها با مدیر آموزشی (مهندس رکرکیان ۰۹۱۲۵۴۷۹۸۱۸) تماس بگیرید.