کلینیک

 

غیر خطی

با توجه به قرارگیری کشور ایران در منطقه ای کاملاً لرزه خیز و همچنین فرسوده بودن ساختار شهری ، مقاومسازی سازه ها از درجه اهمیت بسیار بالایی در جامعه مهندسی کشورمان برخوردار است.

گروه آکادمی دکتر پارسافر با اتکا بر تجربه اعضای کادر علمی خود مفتخر است به عنوان یک مرجع در زمینه های تخصصی طراحی و محاسبات سازه، این بار در فیلد مقاوم سازی و بهسازی لرزه ای سازه ها دوره های صددرصد علمی-کاربردی برگزار کند.

در این دوره، ابتدا با مفاهیم اساسی تحلیل‌های غیرخطی، مدلسازی رفتار غیرخطی در مقیاس‌های مختلف و نحوه استفاده از آن در نرم‌افزارهای  ETABS و SAP2000 آشنا خواهیم شد. همچنین نحوه تعیین سطح عملکرد ساختمان با استفاده از روش‌های غیرخطی را یاد میگیریم. مهندسین در پایان این دوره می‌توانند ارزیابی آسیب‌پذیری لرزه‌ای یک ساختمان ف موجود را بر اساس نشریه ۳۶۰ انجام داده و برای آن ساختمان، یک طرح بهسازی مناسب ارائه دهند.

 

متره برآورد

safe and etabs

کارشناسی رسمی دادگستری

 

آباکوس

26-03-95  - Copy